مقام معظم رهبری :
شخص محترم رئیس قوه قضائیه، جناب آقای آملی، که بحمد الله از لحاظ فکر
و علم و نشاط کار و ابتکار و بسیاری ازخصوصیات مهم در مدیران کلان، برجسته
هستند.

فرم
پیشنهادات و انتقادات درباره عملکرد ستاد انتخاباتی آیت‌الله لاریجانی
نام و نام خانوادگی:
پیشنهاد یا انتقاد: